Redovisning och bokföring är viktig för ett företags kostnadskontroll. Bokföringen utgör också ett viktigt beslutsstöd, för att ni ska våga investera och ta ut lön. Det är också ett viktigt verktyg för att kunna göra en bra prissättning med vinst på företagets produkter och/eller tjänster. Företagets kunder, leverantörer och andra intressenter behöver också kunna följa hur välskött företaget är. De bokföringsprogram som jag har valt att använda mig av i min roll som konsult är

  • FortNoxs logga – bokföringsprogram – populärt hos e-handlare och många andra, eftersom de är helt webbaserad.
  • Björn Lundgrens logga bokföringsprogram med potential. Bl har andra fördelar och har en app/webb där du kan skriva dina kundfakturor och betala dina leverantörsfakturor. Perfekt för dig som bara använder mobilen.

Jag har varit företagare sedan 2011 och är väl förtrogen med en småföretagares vardag.

Självklart ska vi alla bidra till samhället genom att betala skatt, men inte mer än nödvändigt. Vi för en dialog där vi hittar lagliga sätt som gör att ditt företags skatt hamnar på en rimlig nivå.

Dagens redovisning och bokföring har en historisk bakgrund från 1300-talet. Det var köpmännen i Venedig som ville ha kontroll på att inkomster verkligen täckte alla utgifter i sin handel. För att få denna kontroll på vart pengarna tog vägen utvecklade de starten på dubbelbokföring . Dubbel bokföringen innebär att man kan följa varje kronas färd genom företaget. Från det att du skriver en kundfaktura till dess du betalar en leverentörsfaktura.

Vad innebär digitalisering av redovisning och bokföring?

År 2016 tog Bokföringsnämnden beslut om att alla företag som har sparat alla verifikationer digitalt kan slänga pappersoriginalen år fyra.

Självklart kommer jag att göra allt för att även din bokföring ska kunna nå målet. Så att vi kan börja slänga kvitton och andra pappersoriginal det fjärde året.

Bokföringsnämnden är rådgivande organ till riksdag och regering i samband med lagstiftningen.

Karins erfarenhet av redovisning och bokföring

Under min tid som e-handlare inom elektronik lärde jag mig mycket om bokföring. Vi hade mycket import och export för USA, Kina och EU. Jag hanterade och betalningar med Payson, PayPal, Zettle och Klarna under denna period. Jag drev e-handel i 7 år och har sedan 2019 drivit min redovisningsbyrå inom flera olika branscher.

Under perioden juni 2021 till dec 2023 hade jag en anställning på 50% som redovisningsekonom. Företaget arbetade med hissar och detta innebar att jag behövde göra månadsbokslut. Idag arbetar jag heltid med Solsnäckan AB:s redovisningsbyrå.

.Redovisning och bokföring - Solsnäckan AB:s vd och redovisningskontult

Min utbildning inom redovisning är Certifierad redovisningsekonom genom FAR. Som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. De hjälper också Bokföringsnämnden med att ta fram rekommendationer för bokföring till riksdagen och regeringen. I november 2023 blev jag certifierad löneadministratör genom Xpectum.

Vem är jag?

Som person är jag vänlig och peppande och har ett pedagogiskt sätt. Personligt, tydlig och enkel är mina ledord.

Min vetgirighet gör att, det jag inte kan, tar jag reda på.

Min styrka inom redovisning är inom branscherna

  • E-handel, artister, alternativa friskvårdare,
  • el-installation och elektronikbranschen,
  • Bygg med ROT och RUT och
  • olika typer av tjänster med olika hantering av momssatser .