Redovisning och bokföring är viktigt för ett företags kostnadskontroll. Det är också ett viktigt verktyg för att kunna göra en bra prissättning på företagets produkter och/eller tjänster. Företagets kunder, leverantörer och andra intressenter behöve också kunna följa hur välskött företaget är.

Dagens redovisning och bokföring började redan på 1400-talet med köpmännen i Venedig som vann världsherravälde genom kontroll över inkomster och utgifter i sin handel. De använde sig av dubbelbokföring för att få nödvändig kontroll vart pengarna tog vägen. Dubbel bokföringen innebär att man följa varje kronas färd genom företaget.

Redovisning och bokföring symboliseras här av en smal pärm och extern hårddisk.
Digitalisering av bokföring innebär bland annat att vi kan sälja bokhyllor.

Vad innebär digitalisering av redovisning och bokföring?

Sedan 2016 har det varit möjligt enligt Bokföringsnämnden (som är rådgivande till riksdagen vid lagstiftning) att lägga in alla verifikationer digitalt i bokföringen och därmed kunna slänga pappersoriginalen det fjärde året. Självklart kommer jag att göra allt för att även din bokföring ska kunna nå målet med att kunna börja slänga kvitton och andra pappersoriginal det fjärde året.

Vem är Karin?

Jag ett års erfarenhet att hantera all bokföring och löner för ett företag med 54 miljoner i omsättning per år. Företaget använde sig av affärssystemet Entré för hantverkare som drivs av Hantverksdata. Där blev jag van vid det flödena för ett medelstort företag vad gäller leverantörs- och kundfakturor. Där vi genomfört digitaliseringen under 2018/2019. Jag skötte även telefonen, receptionen och inkommande order från en av de större kunderna.

Min absoluta styrka inom bokföring är el och elektronikbranschen, e-handel och alternativ friskvård. Just nu håller jag även på att lära mig vad som gäller inom artistbranschen.

Karins erfarenhet av redovisning och bokföring

Jag har 6 års erfarenhet av Visma Admin 2000 för e-handel med import och export för USA, Kina och EU. Jag har ett års erfarenhet av BL Info för samma e-handel, Björn Lundgren. Just nu studerar jag FAR:s Certifierad redovisningsekonom för att gå upp för Certifitering den 21 februari 2020.

Min vetgirighet gör att det jag inte kan, tar jag reda på genom att gå in på Skatteverkets hemsida, Riksdagens hemsida och även ringa till Skatteverket.  Jag ringer eller Googlar även andra instanser som jag bedömer vara en säker källa för information.