Redovisning och bokföring är viktig för ett företags kostnadskontroll och utgör ett viktigt beslutsstöd för att ni ska våga investera och ta ut lön. Det är också ett viktigt verktyg för att kunna göra en bra prissättning med vinst på företagets produkter och/eller tjänster. Företagets kunder, leverantörer och andra intressenter behöver också kunna följa hur välskött företaget är. De bokföringsprogram som jag har valt att använda mig av i min roll som konsult är

  • FortNoxs logga – bokföringsprogram – populärt hos e-handlare och många andra, eftersom de är helt webbaserad.
  • Björn Lundgrens logga bokföringsprogram med potential. Bl har andra fördelar och har en app/webb där du kan skriva dina kundfakturor och betala dina leverantörsfakturor. Perfekt för dig som bara använder mobilen.

Jag har varit företagare sedan 2011 och är väl förtrogen med en småföretagares vardag och ständiga nödvändighet att vara försiktig med varje krona. Det gör mig även försiktig om era pengar och respekterar era val som företagare och jag vill ha en pågående dialog mellan oss om er bokföring på er nivå.

Självklart ska vi alla bidra till samhället genom att betala skatt, men inte mer än nödvändigt. Så genom dialog hittar vi lagliga sätt som gör att ditt företags skatt hamnar på en rimlig nivå i förhållande till omsättning och vinst.

Dagens redovisning och bokföring började redan på 1400-talet med köpmännen i Venedig som vann världsherravälde genom kontroll över inkomster och utgifter i sin handel. De använde sig av dubbelbokföring för att få nödvändig kontroll vart pengarna tog vägen. Dubbel bokföringen innebär att man kan följa varje kronas färd genom företaget, från det att du skriver en kundfaktura till dess du betalar en leverentörsfaktura.

Vad innebär digitalisering av redovisning och bokföring?

Sedan 2016 har det varit möjligt enligt Bokföringsnämnden (som är rådgivande till riksdagen vid lagstiftning) att lägga in alla verifikationer digitalt i bokföringen och därmed kunna slänga pappersoriginalen det fjärde året. Självklart kommer jag att göra allt för att även din bokföring ska kunna nå målet med att kunna börja slänga kvitton och andra pappersoriginal det fjärde året.

Karins erfarenhet av redovisning och bokföring

Under min tid som e-handlare inom elektronik lärde jag mig mycket om bokföring, eftersom det var import och export för USA, Kina och EU. Jag drev e-handel i 7 år och har sedan 2019 drivit min redovisningsbyrå inom flera olika branscher.

Jag har haft en anställning på 50% som redovisningsekonom sedan 2021 på ett företag inom byggbranschen som har månadsbokslut.

.Redovisning och bokföring - Solsnäckan AB:s vd och redovisningskontult

Min utbildning inom redovisning är Certifierad redovisningsekonom genom FAR. Som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. De hjälper också Bokföringsnämnden med att ta fram rekommendationer för bokföring till riksdagen och regeringen. I november 2023 blev jag certifierad löneadministratör genom Xpectum.

Vem är jag?

Som person är jag vänlig och peppande och har ett pedagogiskt sätt. Personligt, tydlig och enkel är mina ledord.

Min vetgirighet gör att det jag inte kan, tar jag reda på, på olika sätt.

Min styrka inom redovisning är inom branscherna e-handel, el-installation och elektronikbranschen, El – bygg med ROT och RUT och olika typer av tjänster med olika hantering av momssatser .