Redovisning och bokföring är viktig för ett företags kostnadskontroll och utgör ett viktigt beslutsstöd för att ni ska våga investera och ta ut lön. Det är också ett viktigt verktyg för att kunna göra en bra prissättning med vinst på företagets produkter och/eller tjänster. Företagets kunder, leverantörer och andra intressenter behöver också kunna följa hur välskött företaget är. Bokföringsprogrammen

  • FortNoxs logga – bokföringsprogram – populärt hos e-handlare
  • Björn Lundgrens logga bokföringsprogram med potential
  • Bokios logga gratis bokföringsprogram för mikro tjänsteföretagen
  • Visma SPSC:s logga affärssystemet för mindre till små företag

är inga problem för mig, Karin. Dessutom kan jag projektstyrningsprogrammet – affärssystem Entré för hantverkare som Hantverksdata supportar. Entré används framför allt inom byggsektorn. (Bygg, El, VVS och måleri) Hantverksdatas logga

Jag har varit mikroföretagare sedan 2011 och är väl medveten om en småföretagares vardag och ständiga nödvändighet att vara försiktig med varje krona. Det gör mig även försiktig om era pengar och vill ha en pågående dialog om er bokföring på er nivå.

Självklart ska vi alla bidra till samhället genom att betala skatt, men inte mer än nödvändigt. Så genom dialog hittar vi lagliga sätt som gör att ditt företags skatt hamnar på en rimlig nivå i förhållande till omsättning och vinst.

Dagens redovisning och bokföring började redan på 1400-talet med köpmännen i Venedig som vann världsherravälde genom kontroll över inkomster och utgifter i sin handel. De använde sig av dubbelbokföring för att få nödvändig kontroll vart pengarna tog vägen. Dubbel bokföringen innebär att man följa varje kronas färd genom företaget.

Vad innebär digitalisering av redovisning och bokföring?

Sedan 2016 har det varit möjligt enligt Bokföringsnämnden (som är rådgivande till riksdagen vid lagstiftning) att lägga in alla verifikationer digitalt i bokföringen och därmed kunna slänga pappersoriginalen det fjärde året. Självklart kommer jag att göra allt för att även din bokföring ska kunna nå målet med att kunna börja slänga kvitton och andra pappersoriginal det fjärde året.

Karins erfarenhet av redovisning och bokföring

Jag har 6 års erfarenhet av Visma Admin 2000 för e-handel med import och export för USA, Kina och EU. Där jag har nästan två års erfarenhet av BL Information Administration för samma e-handel, Björn Lundgren. Jag har nästan ett års erfarenhet av FortNox, samt ett år på Entré för hantverkare. Projektstyrnings- affärssystem inom byggbranchen för ett företag med 54 miljoner i omsättning.

.Redovisning och bokföring - Solsnäckan AB:s vd och redovisningskontult

Min utbildning inom redovisning är Certifierad redovisningsekonom genom FAR. Som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. De hjälper också Bokföringsnämnden med att ta fram rekommendationer för bokföring till riksdagen och regeringen.

Min vetgirighet gör att det jag inte kan, tar jag reda på genom att gå in på Skatteverkets hemsida, Riksdagens hemsida och även ringa till Skatteverket, hittar jag inte svaren där ringer eller Googlar jag även andra instanser som jag bedömer vara en säker källa för information.

Vem är Karin?

Som person är jag vänlig och peppande och har ett pedagogiskt sätt. Personligt, tydlig och enkel är mina ledord.

Nu senast har jag haft en anställning på ett företag som använde sig av affärssystemet Entré för hantverkare som drivs av Hantverksdata. På företaget blev jag van vid det flödena för ett medelstort företag vad gäller leverantörs- och kundfakturor. Vi på företaget genomfört digitaliseringen under 2018/2019. Jag skötte även telefonen, receptionen och inkommande order från en av de större kunderna.

Min styrka inom redovisning är inom branscherna e-handel, el- elektronikbranschen, El – bygg med ROT och RUT och tjänsterna alternativ friskvård och musik med begravningsofficiant.