Redovisning och bokföring är viktigt för ett företags kostnadskontroll och för att kunna göra en bra prissättning på det företaget säljer. Dagens bokföring började redan 1400-talet med köpmännen i Venedig som vann världsherravälde genom kontroll över inkomster och utgifter i sin handel.

Sedan 2016 har det varit möjligt att enligt Skatteverket att lägga in alla verifikationer digitalt och endast behöva spara pappersoriginalen i 3 år. Självklart kommer jag att göra allt för att även din bokföring ska kunna nå detta mål i år och därmed inte behöva spara pappersverifikationer mer än 3 år.

Jag har erfarenhet att hantera bokföring och löner för ett företag med 35 miljoner i omsättning per år i affärssystemet Entré som drivs av Hantverksdata. Van vid det flödet som ett medelstort företag för med sig i form av leverantörs- och kundfakturor. Där vi genomfört digitaliseringen under 2018/2019.

Min absoluta styrka inom bokföring är el- elektronikbranschen, e-handel och alternativ friskvård. Just nu håller jag på att lära mig vad som gäller inom artistbranschen genom min första kund.

Jag har 6 års erfarenhet av Visma Admin 2000 för e-handel med import och export för USA, Kina och EU. Jag har ett års erfarenhet av BL Info för samma e-handel.

Jag har också erfarenhet av enskild firma i branscherna alternativ friskvård och musik. 

Det jag inte kan tar jag reda på genom att gå in på Skatteverkets hemsida, Riksdagens hemsida och även ringa till Skatteverket.