Marknadsföring på basnivå

Marknadsföring på basnivå och annonsering med storytelling bas innebär att Vi hjälper dig med de allra första stegen till en marknadsföring, egna visitkort med logga, enkel hemsida och komma igång med Facebook och Instagram. Bilder för att kunna göra egna anteckningsböcker, pennor och annat marknadsföringsmaterial som rollup i fall du ställer upp på mässor ibland.

Solsnäckan AB hjälper både företag som är nystartade eller personer i startgroparna att starta företag. Men även företag som behöver en omstart efter många år i branschen.

Kom igång med annonsering och/eller storytelling på Facebook, Instagram, LinkedIn, med flera sociala media beroende på var din kundgrupp finns någonstans i dessa flöden.

Ibland behöver en nybliven företagsledare uppdatera sig om hur ens kundgrupp egentligen ser ut och var de befinner sig. Ibland även ett företag som funnits en tid också uppdatera sig eftersom vi befinner oss i föränderlig värld.

Då kan du behöva nå nya kundgrupper med hjälp av lite struktur och göra saker på nya sätt. Ibland kan beslutet vara att någon annan än du ska skriva text och bild, men du måste ta beslutet att det ska göras, åtminstone för en testperiod.

Mindre företag som varit verksamma en tid

Solsnäckan AB erbjuder er hjälp med att komma vidare med att äntligen få visitkort och hemsidor producerade och genomförda, eller andra områden inom marknadsföring såsom sociala media och Google Ad.

Tillsammans lägger vi upp en plan om vad som ska göras, vem som ska göra vad och jag hjälper till att deadlines håller. Du måste självklart hålla din del av vad som ska göras, men ibland kan man behöva hjälp med att avsätta tid för att få projektet genomfört.

Så att företaget äntligen kan stoltsera med egna visitkort och egen hemsida.

Beroende på vad vi kommer överens om kan jag hjälpa till att göra hela webbsidan och visitkortet, eller så ta vi hjälp av Wapp Media för att göra logga, visitkort och hemsidor. Behövs proffsiga bilder tar vi hjälpa av fotograf Lisa Wikstrand som tagit många av Solsnäckans bilder.

Metod för att få dåliga samveten som är viktiga för företaget att bli genomförda

Metoden är att med hjälp av kloka frågor lägga upp en plan för att få projektet till stånd, med rimlig tidsplanering och med mycket hur planen ska genomföras både rent konkret och praktiskt.

Det kan vara t.ex. att komma till skott och fixa en webbsida, eller se till att företaget får nya visitkort, annonsera på Facebook eller något annat svårstartat projekt som ändå vore bra för verksamheten.
Karins roll är att ringa in vad hemsidan behöver innehålla och sedan slussa vidare till lämpligt företag. Hjälp att få ett bra företagsmejl.
Annat som vi kommer fram till att ni behöver hjälp med för att komma vidare med.

Nystartat företag och dig som ska starta företag.

Hjälpa till att bena upp vad som fattas för att faktiskt starta företaget. Göra checklistor med som är på plats och vad som är klokt att göra innan företagsstart.

För nystartade företag behövs visitkort, webbsidor med fungerande sökoptimering och lite struktur för att komma igång med den första marknadsföringen. Struktur för att lära känna målgruppen.

Strukturera upp dagen för att arbeta lagom mycket. Vad lagom mycket beror på dig som person, men det är väldigt lätt att låta annat komma emellan som familj, tvätten, vänner, Facebook och olika typer av spel. Facebook är en svårighet för du behöver finnas där rätt ofta, men de finns de som bara använder sig av Linked In och det fungerar lika bra för dem som Facebook för andra.

Genomföra privata utbildningar i bokföring och komma igång med att hantera Facebooks annonskonto.