Löpande bokföring

Löpande bokföring är en tjänst som innebär att vi tar hand om all överenskommen bokföring. Till exempel

 • kvitton
 • leverantörsfakturor
 • momsredovisning till Skatteverket
 • underlag för betalning av leverantörsfakturor
 • avbockning av betalda leverantörsfakturor antingen genom fil eller manuellt
 • kundfakturorna skapade av dig eller att jag skapar kundfakturor enligt underlag från dig
 • skicka ut dem till kund enligt överenskommelse.

Digitaliserad bokföring innebär små bohyllor - bild på pärm och extern hårddisk

Vi tar hand om att registrera kundinbetalningarna, rapportera in moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket, medan du sköter om inbetalningen av de samma till Skatteverket.

Allt sker enligt lagstiftning för digital bokföring, där jag lägger in inskannade verifikat eller läger in PDF-fakturor direkt in i bokföringen.

Bokföringsprogram

De bokföringsprogrammen som jag har arbetat tidigare i är

 • FortNox
 • BL info – BL Administration 2000 från företaget Björn Lundgren
  • går gärna över till BL ekonomi webbaserad
 • Visma Administration – och går gärna över till e-ekonomi
 • Entré för hantverkare med support från företaget Hantverksdata.
 • Bokio – helt webbaserad

Detta innebära att jag blir företags ekonomiavdelning i miniformat och sköter företags bokföring med månadsavstämningar valfritt antal timmar i veckan/månaden.

Önskar ni även årsbokslut och årsredovisning och är ett aktiebolag under 2,9 miljoner så hjälper vi gärna till. Har ni en omsättning över 3 miljoner hjälper vi gärna till med att skicka filer till auktoriserad revisor.

Vi följer god redovisningssed enligt FAR:s riktlinjer.