Löpande bokföring är samlingsnamnet för att beskriva alla konteringar som görs i huvudboken för alla ekonomiska händelser som händer under året. När man kontering är när man beskriver en affärshändelse med hjälp av siffor och beskrivning i bokföringen. Genom att kontera affärshändelserna i ditt bokföringsprogram eller bokföringsbok i papper så kommer man att kunna följa pengarnas väg genom företaget.

 • Från det att du köper in varor.
 • Marknadsför dina tjänster.
 • Du utför tjänsten, eller skickar varan till kunden.
 • Därefter skickar du din kundfaktura.
 • Kunden betalar din faktura.
 • Pengarna kommer in på bankkontot.
 • Detta gör att du kan betala ut lön till dig själv och köpa in nya varor eller verktyg som underlättar ditt arbete.
 • Har du tagit rätt betalt så kommer det att finnas en vinst kvar i företaget när allt är betalt. Dubbel bokföring hjälper dig att se flödena.

Som hjälp för att kontera rätt använder du eller din redovisningskonsult de verifikationsunderlag som finns. Verifikationsunderlag kan vara kvitton av olika slag, leverantörsfakturor och kontoutdrag från banken eller Skatteverket. En annan händelse är när du betalar leverantörsfakturan. När det gäller denna del av bokföringen händer det väldigt mycket spännande saker. Numer så skickar bokföringssystemen fakturorna direkt emellan sig, utan några mellanhänder. Så det helt papperslösa kontoret är nästan här.

Leverantörer är alla de företag som du köper tjänster och varar av. Till exempel Telia, Telenor, Tele 2, FortNox, Björn Lundén, Ica, NetonNet, din redovisningskonsult med flera.

Bokföringstillfälle

Vid varje tillfälle som vi gör löpande bokföring, stämmer vi av alla kontosaldon i bokföringen mot bankens kontosaldo, för att på så sätt kunna fånga upp bortglömda transaktioner – affärshändelser. Ett exempel på en transaktion som är lätt att glömma bort är parkering.

Enligt lag ska bokföring ske snarast efter en händelse har hänt, men senast en gång i veckan. Det oftast förekommande är att man bokför och stämmer av bokföringen i samband med momsredovisningen. För dig som lämnar in momsrapport en gång om året, innebär arbetssättet med att bara bokföra en gång om året. Att många kvitton försvinner under året och måste bokas bort eller aldrig kommer med i bokföringen. Därmed missar företaget möjlighet att dra ingående moms och därmed måste betala in mer moms till Skatteverket. Så hitta en bra metod att samla dina kvitton så att du vet var du har dem. Eller ännu hellre koppla en kvittodel till bokföringssystemet och fota varje kvitto så att bilden hamnar direkt in i bokföringssystemet.

Från och med den 1 juLi 2024 så kan du därefter slänga ditt kvitto. Alltså – Fota kvitton- lägg in bilden i bokföringssystemets mobilapp och släng kvittot så riskerar du inte att ta bild på samma kvitto två gånger.

Löpande bokföring med digitalt arbetssätt

Löpande bokföring är en tjänst som innebär att vi tar hand om all överenskommen bokföring och konterar den i valt bokföringsprogram. Till exempel

 • kvitton
 • leverantörsfakturor
 • momsredovisning till Skatteverket
 • underlag för betalning av leverantörsfakturor
 • avbockning av betalda leverantörsfakturor antingen genom fil eller manuellt
 • månadsbokslut
 • kundfakturorna skapade av dig eller att jag skapar kundfakturor enligt underlag från dig
 • skicka ut dem till kund enligt överenskommelse.
 • årsbokslut
 • årsredovisningar till företag under 2,9 miljoner i nettoomsättning.

Digitaliserad bokföring innebär små bohyllor - bild på pärm och extern hårddisk

Vi tar hand om att registrera kundinbetalningarna, rapportera in moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket, medan du sköter om inbetalningen av de samma till Skatteverket.

Allt sker enligt lagstiftning för digital bokföring, där jag lägger in inskannade verifikat eller läger in PDF-fakturor direkt in i bokföringen. Men framför allt arbetar jag för att så många leverantörsfakturor som möjligt ska komma direkt in i bokföringsprogrammet genom speciella e-postadresser eller genom så kallad EDI. Speciellt FortNox har kommit långt att förenkla maskin till maskin överföringen av fakturor, för en säkrare och snabbare leverans av fakturorna. På detta sätt slipper vi snigelposten genom PostNord och Bing och mycket mindre risk att fakturor kommer bort på vägen mellan brevlådan och bokföringssystemet.

Sedan gör vi en överenskommelse om det är du som företagare eller om jag ska betala leverantörsfakturorna. Båda sätten går lika bra för mig. Det finns också olika lösningar hur detta kan gå till.

Bokföringsprogram

De bokföringsprogrammen som jag tidigare har arbetat med är

 • FortNox som är helt webbaserad.
 • BL info – BL Administration 2000 från företaget Björn Lundgren
  • Björn Lundén har en app, som även går att köra i webben för er som vill ha ett enkelt sätt att göra kundfakturor. Det går även bra att betala leverantörsfakturor via appen.
 • Visma Administration
 • Entré för hantverkare med support från företaget Hantverksdata, men jag har inte arbetat i programmet sedan 2020.

Numera arbetar jag bara i FortNox och Bl admin, eftersom det är de program jag trivs bäst med och därmed har bäst kunskap om. Vilket program du ska välja, beror på dig, hur mycket du vill göra själv och hur din verksamhet ser ut. Båda programmen har fördelar och nackdelar. För uppdrag med minst 4 timmar per vecka har jag inga problem att lära mig nya bokföringsprogram. Det är bara roligt och spännande.

Ett av uppläggen som vi kan diskutera är att jag tar hand om all din bokföring och blir företags ekonomiavdelning i miniformat. Om vi väljer att jag ska bli din ekonomiavdelning sköter jag all bokföring. Det kan vara

 • betalningar av leverantörsfakturor,
 • löner,
 • inbetalningar till skatteverket,
 • rapportering av momsrapport och arbetsgivaravgifter till skatteverket,
 • gör månadsavstämningar så att bokföringen stämmer varje månad.

Vi gör ett upplägg där vi bestämmer hur många antal timmar i veckan/månaden, som jag ska sköta er bokföring på.

Jag gör årsbokslut och årsredovisning för alla företag under 2,9 miljoner. För företag med över nettoomsättning 3 miljoner hjälper jag gärna till med årsbokslutet och all hjälp som revisorn behöver för att kunna göra årsredovisningen. Jag har gjort månadsbokslut sedan juni 2021 och årsbokslut/årsredovisningar för olika företag sedan 2020.

Vi följer god redovisningssed enligt FAR:s riktlinjer.