Lön eller Löner är den ersättning som du får för utfört arbete hos din arbetsgivare. Det finns olika sorters lön. Du kan få lön för varje arbetad timme – timlön. Eller så kan du få månadslön som är samma belopp varje månad om du inte har arbetat övertid eller haft jour. Vilken lön du får bestämmer du och din chef i samband med att ni skriver på anställningsavtalet inför din anställning, eller vid lönerevisionen som sker varje år. De flestas löner i Sverige bestäms av de kollektivavtal som fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer förhandlar fram vartannat eller var tredje år.

Lönkörning som tjänst hos en löneadministratör

Löner kan vara allt fån relativt enkla företagsägarlöner till avancerade löner med mycket övertid, vård av barn, sjukdom, bonusar, resor mm. Lönen ska innehålla uppräkning av semesterdagar och inom vissa kollektivavtal även uppräkning av arbetstidsförkortning.

Arbetsgivardeklaration

Från och med 2019 måste alla arbetsgivare lämna in arbetsgivardeklarationer med kontrolluppgift för varje anställd varje månad. Ovanstående innebär att vi alla måste ha bra koll varje månad.

Lagar om ledighet

Vår riksdag har lagstiftat om många lagar som gäller för våra löner. Dessa är bokföringslagen, olika ledighetslagar, som semester-, föräldraledighet, vård av barn eller nära anhörig, förmånsbeskattning av tjänstebil mm. Det är olika kollektivavtal att ta hänsyn till. Det är olika förutsättningar för företagsägarna och de anställda. Jag hjälper dig gärna att få allt så bra som möjligt.

 • har barn,
 • blir sjuka,
 • har månadslön,
 • timlön,
 • kollektivavtal,
 • eller tråkigt nog utmätning på lön.
 • hantering av semesterlön,
 • uttag av semester,
 • arbetstidsförkortning,
 • flextid,
 • kompledighet, arbetstidsförkortning och
 • individuell arbetsgivaravgift för varje anställd ska lämnas in en gång i månaden.

Aktuella löneprogram

Jag använder mig bara av FortNoxs logga eller Björn Lundgren - BL Administration och Ekonomi , så kan jag med hjälpa er direkt från min dator. Anledningen till att jag har valt just dessa program är för att jag kan löneblocken i programmen. För dig som har företag med medarbetare som har lön med rörliga delar, är det extra viktigt att vi hjälps åt. Så att det blir rätt underlag för lönerna varje månad. Rörlig del är bonus, övertid, provision med mera.

I november 2023 blev jag klar med min utbildning hos Xpectum till Certifierad redovisningskonsult.

Xpectum genomför utbildningar på uppdrag från FAR