Egenanställning ny anställningsform

Egenanställning är en ny anställningsform som funnits i 10 – 15 år i Sverige. Formen innebär att du letar upp/blir kontaktad för olika uppdrag som du sedan utför. Men du låter Solsnäckan AB ta hand om allt administrativt runt omkring, som

  • fakturering av kund
  • utbetalning av lön/arvode till dig
  • Inbetalning av moms
  • sociala avgifter och skatt till Skatteverket.
  • Hantering av pensionspengar om vi har den överenskommelsen.

.Egenanställning - konsult - VD Karin Andersson bakifrån

För vem är egenanställning bra

Egenanställning är för dig som är allergisk mot papper, inte vågar, inte kan eller vill starta eget företag av olika anledningar.

Eller för dig som vill prova om en affärsidé kan fungera men inte vill starta företag med allt vad det innebär, utan att veta om idén fungerar.

Vad innebär egenanställning rent praktiskt.

Rent praktiskt innebär det att du letar upp uppdragen och utför dem. Solsnäckan AB tar hand om administrationen runt omkring och fungerar som din arbetsgivare. För dig som får A-kassa så behöver du prata med din A-kassa om vad som gäller för just dig och just din A-kassa eftersom olika A-kassor har olika regler.

Kostnad för dig

För det tar jag 4 % av arvodet/gaget och du får en lön/arvode skattat och klart gentemot Skatteverket. Vill du lägga till pensionssparande kan vi ordna det också. Förutsättning för så låg procent är att allt är digitaliserat.

Vad händer om jag vill starta företag i ett nytt skede av livet.

Då talar du om att du vill starta företag. Så antingen hjälper jag dig att starta företaget, eller så avslutar vi vårt samarbete på ett bra sätt för båda. Uppsägningstiden är 1 månad för att jag ska hinna med allt administrativt runt din egenavställning.

Genom bra och rak kommunikation löser vi alla knutar som dyker upp på vägen.

Mer information om vad egenanställning är och vad du behöver tänka på hittar du här hos Skatteverket, verksamt.se och Pensionsmyndigheten.

Vill du veta mer om Solsnäckan AB redovisningsbyrå så fortsätt gärna till sidan om Redovisning och bokföring.