Digital redovisning för bättre kontroll

Att minska stressen över ekonomin och kunna ägna sig åt verksamhetsutveckling istället för ekonomin är viktig för många företagare. Vi hjälper dig gärna med att minska den ekonomiska stressen genom att ta hand om bokföring och redovisning på ett sätt där du känner att du har kontroll och trygghet.

Olika företag behöver olika typer av hjälp och har olika förutsättningar för hur bokföringen ska fungera för en bra överblick av det ekonomiska läget, det innebär att vi tillsammans kommer överens om vad Solsnäckan AB ska göra och vad du ska göra för en bra ekonomisk kontroll och så fortsätter vi vårt samarbete därifrån.

Digital bokföring innebär bland annat att vi lägger in alla leverantörsfakturor direkt bokföringsprogrammet så att du alltid kan en faktura som du behöver i olika sammanhang.

Digital redovisning  och bokföring är Solsnäckan AB:s huvudverksamhet. Digital redovisning innebär att vi låter bokföringsprogrammen arbeta för oss och inte emot oss. Använda systemen för att underlätta arbetet och använda metoder som innebär effektivare och säkrare bokföring för att minska risken för fel.

När vi och våra kunder kommer över en på förhand bestämd gräns med leverantörsfakturor och kundfakturor går vi över till e-fakura och låter maskinerna samarbeta. E-faktura kan vara både en PDF-faktura och en EDI-faktura. Här på Solsnäckan AB säger vi E-faktura om EDI-faktura som är en direkt länk mellan de olika bokförings-/affärssystem, där endast en människa går igenom för att kontrollera att maskinen/datorn har läst rätt.

Vi arbetar med med PDF-fakturor eftersom vi oftast vänder oss till små och mikro små företag.

Digital redovisning

Vår tanke med digital redovisning är att vi ska få så lite pappersarbete som möjligt. Ett samarbete med oss innebär att verifikationerna förblir digitala så länge det finns digitala underlag.  Kundfakturorna skickas per e-post eller e-faktura så långt det är möjligt. Vi tar emot leverantörsfakturor per PDF eller e-faktura så långt det är möjligt. Arbetssättet innebär att vi kan ägna mer tid åt rådgivning och avstämningar.

Bild på en strandsnäcka.

Vår rådgivningsbyrå använda sig av digitaliserad bokföring enligt Skatteverkets regler som grundar sig på den nya lagstiftningen från 2015. Genom att lägga in digitaliserade underlag i bokföringsprogrammen kan vi börja slänga pappersinnehållet i pärmarna redan under det fjärde året efter räkenskapsåret.  Vi är väl medvetna om att det inte går att digitalisera 100 %, utan vi behöver spara omkring 5% av papperna i en tunn pärm/mapp. Detta innebär att om vi startar digitaliserad bokföring år 2020 med kan vi  slänga 2020 års pärm år 2024. Bokföringen för år 2019 kan du slänga först våren 2027, men det byggs åtminstone inte på med mer pärmar. I övergången innebär det, att du år 2024 kan slänga både 2020 års pärm och 2017 års  pärmar samtidigt.

Okomplicerad bokföring

Vi vill göra redovisning och bokföring så enkelt och okomplicerat som möjligt för dig på ett personligt och pedagogiskt sätt. Det är viktigt  att du förstår de stora dragen i din bokföring och vad siffrorna står för, vilket innebär att jag även genomför personliga utbildningar i bokföring för just ditt företag eller dig själv.

Några av er är helt ointresserad av siffror men riktigt duktiga entreprenörer. Då tar vi det därifrån och koncentrerar informationen till att du vet hur det går för företaget och hur mycket du ska betala in i moms, skatt och sociala avgifter. Resten sköter jag. Ditt ansvar blir att se till att jag får alla kvitton helst som bilder på mobilen och alla pappersfakturor. Du skickar iväg kundfakturor eller ser till att jag får underlagen.  Digitala leverantörsfakturor  når bokföringsprogrammet direkt.

Digitaliserad bokföring innebär minskat antal bohyllor - bild på pärm och extern hårddisk
Digitaliserad bokföring innebär färre pärmar.

Självklart följer Solsnäckan AB god redovisningssed.

Solsnäckan AB har även två andra verksamheter.

Vi har Pär som är elektronikkonsult och Karin som också arbetar med alternativ friskvård, och som du hittar under vårt särskilda företagsnamn (bifirma) Karins Goa Händer.  Pär arbetar på sin fritid med roliga projekt inom IoT som elektronikkonsult. IoT står för Internet of Thing.

fLogga på Karins Goa Händer

Enkel marknadsföring

Har du länge gått och fundera på att få ihop en hemsida och ja visst ja visitkorten är så inaktuella att du inte vill lämna dem ifrån dig. Jag hjälper dig att få till hemsidan och skapar mall till visitkorten så att du är så nöjd att du vill lämna ut visitkort med hemsideadressen.  Antingen gör jag sidan eller tar  vi hjälp av Wapp media.

Hjälp att starta företag

För dig som precis startat ditt företag  börjar vi i rätt ända med ett digitaliserat arbetssätt för bokföringen och redovisning redan från början. Vilket gör att du kan fokusera på det viktiga i företaget – få in nya kunder och behålla nöjda kunder. Utveckla företaget mot nya spännande mål. 

Har du länge gått och tänkt på att starta företag men inte vågat? Jag hjälper dig gärna med att komma över trösklar som bokföring och själva formalian hos verksamt.se  . Sedan behövs en grund för marknadsföring, med hjälp av ett fungerande domännamn och därmed kunna ge företaget en e-mejl adress. Jag har också bra kontakt med företag som hjälper dig att få ett snyggt visitkort och webbsida med relevant innehåll.

Egenanställning

Om du inte vill starta eget företag av olika anledningar, men ändå vill testa din affärsidé så finns det något som heter Egenanställning. Du hittar/säljer uppdragen och vi sköter all administration därefter med skatter, sociala avgifter och arvode till dig.

Länsstyrelsen

Självklart är vi registrerade för Penningtvätt hos Bolagsverket och följer de direktiv som lagen anger.