Redovisning och bokföring med ekonomisk kontroll

Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB hjälper dig att få kontroll på ekonomin. Vilket leder till att du ska kunna ägna dig åt verksamhetsutveckling, våga ta ut lön och göra kloka investeringar . Vi arbetar med avstämningar, löpande bokföring, redovisning, årsbokslut och årsredovisningar för företag upp till 2,9 miljoner.

Digital redovisning  och bokföring är Solsnäckan AB:s huvudverksamhet. Vi låter bokföringsprogrammen arbeta för oss och inte emot oss. Min idé är att du ska förstå din egen bokföring och snabbt och enkelt kunna få svar på dina frågor.

Vi har för närvarande möjlighet att ta in nya kunder.

När ditt företag börjar få volym på antal leveratörs- och kundfakturor går vi över till e-fakura och låter maskinerna samarbeta. E-faktura kan vara både en PDF-faktura och en EDI-faktura, men oftast menar man EDI-faktura.

Digital redovisning och bokföring är en självklarhet för Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB

Vår tanke med digital redovisning är att vi ska få så lite pappersarbete som möjligt. Ett samarbete med oss innebär att verifikationerna förblir digitala så länge det finns digitala underlag.  Kundfakturorna skickas per e-post eller e-faktura så långt det är möjligt. Vi tar emot leverantörsfakturor per PDF eller e-faktura så långt det är möjligt. Arbetssättet innebär att vi kan ägna mer tid åt rådgivning och avstämningar.

Bild på en strandsnäcka.

Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB använder oss av digital bokföring. Det gör att vi snabbt kan hitta uppgifter i bokföringen och kan slänga alla pappersverifikationer efter 3 år. Den digitala bokföringen med underlag måste fortfarande sparas i sju år. Det kommer att behövas några få pappersverifikationer som vi sparar i sju år, men de är få. Den digitala bokföringen innebär att vi kan samla tre års bokföring i endast en pärm. Om vi startar digitaliserad bokföring år 2020 med kan vi  slänga 2020 års pärm år 2024. I övergången innebär det, att du år 2024 kan slänga både 2020 års pärm och 2017 års  pärmar samtidigt.

Okomplicerad bokföring

Vi vill göra redovisning och bokföring så enkelt och okomplicerat som möjligt för dig på ett personligt och pedagogiskt sätt. Min tanke är att du ska förstå siffrorna i företagets bokföring och med hjälp av dessa kunna fatta kloka beslut.

Några av er är helt ointresserad av siffror men riktigt duktiga entreprenörer. Då använder du Redovsinignsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB som din egen ekonomiavdelning. Ditt ansvar blir att se till att jag får alla kvitton helst som bilder på mobilen och alla pappersfakturor. De digitala fakturorna ser vi till att de kommer till en bra mejladress. Du skickar iväg kundfakturor eller ser till att jag får underlagen.  Digitala leverantörsfakturor  når bokföringsprogrammet direkt.

Digitaliserad bokföring innebär minskat antal bohyllor - bild på pärm och extern hårddisk. En självklarhet för Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB.
Digitaliserad bokföring innebär färre pärmar.

Självklart följer Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB god redovisningssed.

Solsnäckan AB har även en annan verksamhet.

Alternativ friskvård hittar du under vårt särskilda företagsnamn (bifirma) Karins Goa Händer

fLogga på Karins Goa Händer

Enkel marknadsföring

Har du länge gått och fundera på att få ihop en hemsida? Ja visst, ja, visitkorten är så inaktuella att du inte vill lämna dem ifrån dig. Då hjälper jag att få igång hemsidan och skapar mall till visitkorten. Så att vill att du vill lämna ut visitkort med företagets nya hemsida.  Antingen gör jag sidan eller tar  vi hjälp av Wapp media att göra den riktigt proffsig.

Hjälp att starta företag

För dig som precis startat ditt företag,  börjar vi i rätt ända med ett digitaliserad bokföring. Ett effektivt arbetssätt för bokföringen och redovisning. Vilket gör att du kan fokusera på det viktiga i företaget – få in nya kunder och behålla nöjda de kunder.

Har du länge gått och tänkt på att starta företag men inte vågat? Jag hjälper dig gärna med att komma över trösklar som bokföring och själva formalian hos verksamt.se  . Sedan behövs en grund för marknadsföring, med hjälp av ett fungerande domännamn och därmed kunna ge företaget en e-mejl adress. Jag har också bra kontakt med företag som hjälper dig att få ett snyggt visitkort och webbsida med relevant innehåll.

Egenanställning

Om du inte vill starta eget företag av olika anledningar. Men ändå vill testa din affärsidé, så finns det något som heter Egenanställning. Du hittar/säljer uppdragen och vi sköter all administration därefter med skatter, sociala avgifter och arvode till dig.

Länsstyrelsen

Självklart är vi registrerade för Penningtvätt hos Bolagsverket och följer de direktiv som lagen anger.