Redovisning och bokföring med ekonomisk kontroll

Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB hjälper dig att få kontroll på ekonomin. Kontroll gör att du kan lägga företags pengar och din tid på rätt saker istället för påminnelseavgifter och oro. Kontroll gör det enklare för dig att våga ta ut lön och göra kloka investeringar. Solsnäckan AB arbetar med allt från löpande bokföring, avstämningar, skapande och inlämnande av momsrapporter, redovisning, årsbokslut och årsredovisningar för företag upp till 2,9 miljoner. Jag hanterar även enklare redovisning av aktier.

Just nu tar jag in nya kunder.

Digital redovisning och bokföring är Solsnäckan AB:s huvudverksamhet. Jag låter bokföringsprogrammen arbeta för mig och inte emot mig. Vilket gör att jag arbetar med FortNox och Björn Lundéns affärssystem BL Admin, BL Bokslut och BL skatt. Min idé är att du ska förstå ditt företags bokföring och snabbt och enkelt kunna få svar på dina frågor.

Mitt sätt att arbeta innebär att du och jag tillsammans arbetar för att så många av dina leverantörsfakturor som möjligt går direkt in bokföringssystemet via antingen e-post eller e-faktura. E-faktura i bokföringsvärlden innebär att e-fakturan skickas direkt mellan bokföringssystemen utan mänsklig inblandning, vilket i dag är det säkraste och smidigaste sättet att skicka en faktura. Om du vill så ställer vi om bokföringssystemet så att du kan skicka e-postfakturor direkt från bokföringssystem, så slipper du antingen skicka pappersfakturor eller skapa egna e-postfakturor.

Digital redovisning och bokföring är en självklarhet för Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB

Vår tanke med digital redovisning är att vi ska få så lite pappersarbete som möjligt. Ett samarbete med oss innebär att verifikationerna förblir digitala så länge det finns digitala underlag.  Kundfakturorna skickas per e-post eller e-faktura så långt det är möjligt. Vi tar emot leverantörsfakturor per PDF eller e-faktura så långt det är möjligt. Arbetssättet innebär att vi kan ägna mer tid åt rådgivning och avstämningar.

Bild på en strandsnäcka.

Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB använder oss av digital bokföring. Det gör att vi snabbt kan hitta uppgifter i bokföringen och kan slänga alla pappersverifikationer efter 3 år. Den digitala bokföringen med underlag måste fortfarande sparas i sju år enligt bokföringslagen sedan 2015. Den digitala bokföringen innebär att vi oftast kan samla tre års bokföring i endast en pärm. Om vi startar digitaliserad bokföring år 2023 med kan vi  slänga 2023 års pärm år 2026. För dig som inte är nystartad innebär det, att du år 2026 kan slänga både 2019 och 2023 års  pärmar samtidigt.

Okomplicerad bokföring

Vi vill göra redovisning och bokföring så enkelt och okomplicerat som möjligt för dig på ett personligt och pedagogiskt sätt. Min tanke är att du ska förstå siffrorna i företagets bokföring och med hjälp av dessa kunna fatta kloka beslut.

Några av er är helt ointresserad av siffror men duktiga entreprenörer. Då använder du Redovsinignsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB som din egen ekonomiavdelning. Ditt ansvar blir att se till att jag får alla kvitton helst som bilder på mobilen och alla pappersfakturor. De digitala fakturorna ser vi till att de kommer till en bra mejladress. Du skickar iväg kundfakturor eller ser till att jag får underlagen.  Digitala leverantörsfakturor  når bokföringsprogrammet direkt.

Digitaliserad bokföring innebär minskat antal bohyllor - bild på pärm och extern hårddisk. En självklarhet för Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB.
Digitaliserad bokföring innebär färre pärmar.

Självklart följer Redovisningsbyrån i Helsingborg Solsnäckan AB god redovisningssed.

Solsnäckan AB har även en annan verksamhet.

Alternativ friskvård hittar du under vårt särskilda företagsnamn (bifirma) Karins Goa Händer

fLogga på Karins Goa Händer

Hjälp att starta företag

För dig som precis startat ditt företag,  börjar vi i rätt ända med ett digitaliserad bokföring. Ett effektivt arbetssätt för bokföringen och redovisning. Vilket gör att du kan fokusera på det viktiga i företaget – få in nya kunder och behålla nöjda de kunder.

Har du länge gått och tänkt på att starta företag men inte vågat? Jag hjälper dig gärna med att komma över trösklar som bokföring och själva formalian hos verksamt.se  . Sedan behövs en grund för marknadsföring, med hjälp av ett fungerande domännamn och därmed kunna ge företaget en e-mejl adress. Jag har också bra kontakt med företag som hjälper dig att få ett snyggt visitkort och webbsida med relevant innehåll.

Länsstyrelsen

Självklart är vi registrerade för Penningtvätt hos Bolagsverket och följer de direktiv som lagen anger.